Wspieraj z nami Polskę równych praw! Przekaż nam 1% podatku

Dlaczego warto przekazać
1% podatku Fundacji Batorego

Będziemy wspierać organizacje społeczne oraz pomagać tym, którzy walczą o praworządność i poszanowanie praw wszystkich Polek i Polaków. Będziemy też starali się przedstawiać propozycje polityk społecznych, które odpowiadałyby na potrzeby wszystkich obywateli i wyzwania współczesnego świata.

Aby dalej prowadzić tak potrzebne teraz działania, prosimy o przekazanie 1% podatku. Każda, nawet najmniejsza wpłata ma dla nas znaczenie. Sprawmy, aby nadchodzący rok był dla nas wszystkich rokiem obywatelskiej aktywności!

Kto nas wspiera

Od lat działamy na rzecz rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i rządów prawa. Wspieramy inicjatywy dotyczące społecznej kontroli władz oraz działające na rzecz otwartości, równości i tolerancji, a także zapewniające pomoc słabszym, ofiarom przemocy i agresji, przeciwdziałające zmianom klimatycznym, chroniące prawa kobiet. Realizujemy także własne projekty: prowadzimy kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitorujemy funkcjonowanie instytucji publicznych, organizujemy konferencje, debaty i warsztaty, wydajemy publikacje. Zapraszamy do dialogu i rozmowy ponad politycznymi i światopoglądowymi podziałami. Dołącz do grona naszych ambasadorów i ambasadorek i przekaż nam 1%!

Zobacz dlaczego wspierają Fundację

Eliza Rycembel
aktorka
Paulina Przybysz
wokalistka, autorka tekstów
Sylwia Chutnik
pisarka
Agnieszka Graff
pisarka
Agnieszka Holland
reżyserka
Marcin Matczak
prawnik
Małgorzata Szejnert
dziennikarka i pisarka
Adam Gendźwiłł
socjolog
Olga Tokarczuk
pisarka
Olga Chajdas
reżyserka
Aga Zaryan
wokalistka
Agnieszka Grochowska
aktorka
Jakub Gierszał
aktor
Kasia Adamik
reżyserka
Joanna Bator
pisarka
Karol Modzelewski
historyk

Jak przekazać 1%

PIT-OP

przez program podatki.gov, z uwzględnieniem informacji o podatku PIT-OP dla osób, za które rozlicza się ZUS, czyli emerytów i rencistów

E-PITy

przez darmowym program e-pity,
który można pobrać na stronie

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami

wróć do góry